Avdelingene

 

Kirkerudbakken

friluftsbarnehage

 

- vi bruker naturen som arena for nysgjerrighet, lek, vennskap og læring

Barnehageåret er fylt med morsomme aktiviteter

Mestring og friluft i fokus

 

 

 

Ved å ferdes i naturen

vil vi tenne en gnist for glede, vennskap og vekst.

 

AVDELINGENE

Kirkerudbakken friluftsbarnehage er en barnehage hvor barna har et naturlig forhold til friluftsliv

 

SOMMERFUGLEN

Sommerfuglen er avdelingen for de minste barna.

 

På Sommerfuglen er det 13-14 barn i alderen 1-4 år. Disse barna er fordelt på to klubber; Troll for de minste og Ekorn for de eldste. Avdelingen har to klubbdager i uken. Ekorn har sitt eget stamsted i skogen, mens trollbarna bruker skogen og lekeplasser i nærområdet. Hver onsdag er det avdelingstur. Da er alle sammen med til eget stamsted eller andre fine turområder i nærmiljøet.

 

På våren reiser hele avdelingen på telttur. Dette er en fin og spennende opplevelse for alle sammen.

På avdelingen jobber pedagogisk leder Inger, assistent Kristine og assistent Nika.

 

 

REGNBUEN

Regnbuen er avdelingen for de største barna.

 

På Regnbuen har vi 20 barn i alderen 3-6 år. Vårt mål er å ha tre turdager hver uke, to klubbturer og en avdelingstur. Hver barneklubb har sitt eget stamsted i skogen med bålplass. Her lærer barna om skogens hemmeligheter gjennom lek og aktiviteter. Regnbuebarna har dessuten et utvidet tilbud med blant annet flere overnattingsturer og skiskole.

 

På avdelingen jobber pedagogisk leder Kjersti, assistent Imelda og assistentene Grace. I tillegg er friluftspedagog Marianne med på de fleste turer og utflukter.

 

 

Kirkerudbakken Friluftsbarnehage , Borkenveien 41, 1339 Vøyenenga

Postboks 4, 1314 Vøyenenga, Tlf. 67 13 33 48, E-post: kirkerudbakken@kbfb.no